Arbejdsområder

Forureningsundersøgelser ved køb og salg af ejendom
Jordprøvetagning / forklassificering af jord, myndighedskontakt
Geotekniske undersøgelser
Forureningsundersøgelse ved olietanke, tanklokaliseringer
Indsamling af historisk materiale og udarbejdelse af historiske redegørelser
Afværge af forurening
Myndighedsbehandling