Kortlægning af ejendomme

I Danmark er det Regionerne der ifølge jordforureningsloven skal kortlægge ejendomme hvor der er mistanke om forurening på vidensniveau 1 (V1) og ejendomme hvor der er konstateret forurening på vidensniveau 2 (V2). Det kan ofte være svært at sælge eller tage lån i en ejendom der er kortlagt. Derfor kan det være en god ide at foretage en miljøundersøgelse, hvor formålet kan være at undersøge om en grund der er kortlagt som muligt forurenet reelt er forurenet eller formålet kan være at afgrænse en allerede konstateret forurening. Det er vigtigt med en tæt myndighedskontakt og at oplæg til miljøundersøgelser godkendes af kommunen/regionen inden undersøgelsen sættes i gang.

Såfremt man ejer en ejendom der er kortlagt eller overvejer at købe en og kan det være der skal udføres en forureningsundersøgelse på en kortlagt ejendom

Skriv et svar